Back-up en Disaster Recovery

Geplaatst op 07-11-2022

Leer de basisprincipes van back-up en disaster recovery, zodat u effectieve plannen kunt opstellen die de downtime minimaliseren.

  • Herken het verschil tussen back-up en disaster recovery, en begrijp de belangrijkste concepten die essentieel zijn voor het ontwikkelen van effectieve strategieën.
  • Meerdere cloud en on-premise implementatieopties evalueren om de juiste oplossing voor uw organisatie te vinden.
  • De beste technologieën identificeren om uw doelstellingen voor back-up en disaster recovery te bereiken

Inzicht in de essentie van back-up en disaster recovery is essentieel voor het minimaliseren van de impact van ongeplande downtime op uw bedrijf. In alle sectoren weten organisaties dat downtime snel kan leiden tot inkomstenverlies. Helaas kunnen natuurrampen, menselijke fouten, beveiligingslekken en ransomware-aanvallen allemaal de beschikbaarheid van IT-middelen in gevaar brengen. Elke downtime kan klantinteracties doen ontsporen, de productiviteit van werknemers aantasten, gegevens vernietigen en bedrijfsprocessen stilleggen.

Leer de basisprincipes van back-up en disaster recovery, zodat u effectieve plannen kunt opstellen die de downtime minimaliseren.

Door onderscheid te maken tussen back-up en disaster recovery, de belangrijkste termen te definiëren en de verschillende inzetmogelijkheden en technologieën te evalueren, kunt u effectieve strategieën ontwikkelen om de gevolgen van downtime te voorkomen.

Wat zijn backup en disaster recovery?

Er is een belangrijk onderscheid tussen back-up en disaster recovery. Back-up is het proces van het maken van een extra kopie (of meerdere kopieën) van gegevens. U maakt een back-up van gegevens om ze te beschermen. Mogelijk moet u back-upgegevens herstellen als u te maken krijgt met een onopzettelijke verwijdering, databasecorruptie of een probleem met een software-upgrade.

Rampherstel daarentegen verwijst naar het plan en de processen voor het snel herstellen van de toegang tot toepassingen, gegevens en IT-bronnen na een storing. Dat plan kan inhouden dat wordt overgeschakeld op een redundante set servers en opslagsystemen totdat uw primaire datacenter weer functioneel is.

Sommige organisaties verwarren back-up met disaster recovery. Maar zoals ze na een ernstige storing kunnen ontdekken, betekent het hebben van kopieën van gegevens alleen niet dat uw bedrijf kan blijven draaien. Om bedrijfscontinuïteit te garanderen, hebt u een robuust, getest rampherstelplan nodig.

Het belang van planning

Uw organisatie kan het zich niet veroorloven om back-up of disaster recovery te verwaarlozen. Als het uren duurt om verloren gegevens terug te halen nadat ze per ongeluk zijn gewist, zitten uw medewerkers of partners zonder werk en kunnen ze bedrijfskritische processen die afhankelijk zijn van uw technologie niet voltooien. En als het dagen duurt om uw bedrijf na een ramp weer online te brengen, loopt u het risico klanten voorgoed te verliezen. Gezien de hoeveelheid tijd en geld die u in beide gevallen kunt verliezen, zijn investeringen in back-up en disaster recovery volledig gerechtvaardigd.

Belangrijke termen

Inzicht in enkele essentiële termen kan u helpen uw strategische beslissingen vorm te geven en u in staat stellen oplossingen voor back-up en disaster recovery beter te evalueren.

  • De Recovery Time Objective (RTO) is de tijd die nodig is om de normale bedrijfsactiviteiten te herstellen na een storing. Bij het bepalen van uw RTO moet u nagaan hoeveel tijd u bereid bent te verliezen en welke impact die tijd heeft op uw bedrijfsresultaten. De RTO kan per type bedrijf sterk verschillen. Als bijvoorbeeld een openbare bibliotheek haar catalogussysteem verliest, kan zij waarschijnlijk een paar dagen handmatig blijven werken terwijl de systemen worden hersteld. Maar als een grote online retailer zijn voorraadsysteem verliest, zou zelfs 10 minuten downtime en het daarmee gepaard gaande inkomstenverlies onaanvaardbaar zijn.
  • Recovery point objective (RPO) verwijst naar de hoeveelheid gegevens die u zich kunt veroorloven te verliezen bij een ramp. Misschien moet u voortdurend gegevens kopiëren naar een extern datacenter, zodat een storing niet leidt tot gegevensverlies. Of u kunt besluiten dat het verlies van vijf minuten of een uur aan gegevens acceptabel is.
  • Failover is het rampherstelproces waarbij taken automatisch worden overgeheveld naar back-upsystemen op een manier die naadloos aansluit bij de gebruikers. U zou een failover kunnen uitvoeren van uw primaire datacenter naar een secundaire locatie, met redundante systemen die klaar staan om het onmiddellijk over te nemen.
  • Failback is het rampherstelproces waarbij wordt teruggeschakeld naar de oorspronkelijke systemen. Zodra de ramp voorbij is en uw primaire datacenter weer werkt, moet u ook naadloos kunnen terugschakelen.
  • Restore is het proces van het overbrengen van back-upgegevens naar uw primaire systeem of datacenter. Het herstelproces wordt doorgaans beschouwd als een onderdeel van de back-up en niet zozeer van het herstel na een ramp.

Een laatste term kan nuttig zijn als u alternatieven overweegt voor het beheer van uw disaster recovery  processen en uw disaster recovery herstelomgeving:

  • Disaster recovery as a service (DRaaS) is een beheerde benadering van disaster recovery. Een derde partij host en beheert de infrastructuur die wordt gebruikt voor disaster recovery. Sommige DRaaS-aanbiedingen bieden tools voor het beheer van de herstelprocessen of stellen organisaties in staat deze processen voor hen te laten beheren.

Werklasten prioriteren

Zodra u de belangrijkste concepten begrijpt, is het tijd om ze toe te passen op uw workloads. Veel organisaties hebben meerdere RTO’s en RPO’s die het belang van elke workload voor hun bedrijf weerspiegelen.

Voor een grote bank kan het online banksysteem een kritische workload zijn – de bank moet tijd en dataverlies minimaliseren. Maar de applicatie van de bank voor het bijhouden van de werktijden is minder belangrijk. In het geval van een ramp kan de bank toestaan dat die applicatie enkele uren of zelfs een dag uitvalt zonder grote negatieve gevolgen voor het bedrijf. Het definiëren van workloads als Tier 1, Tier 2 of Tier 3 kan helpen een kader te bieden voor uw rampherstelplan.

Uitrolopties evalueren

De volgende stap in het ontwerpen van een disaster recovery plan is het evalueren van de inzetmogelijkheden. Moet u bepaalde disaster recovery-functies of back-upgegevens ter plaatse houden? Heeft u baat bij een publieke cloud of een hybride cloud?

Cloud

Cloudgebaseerde oplossingen voor back-up en disaster recovery worden steeds populairder bij organisaties van elke omvang. Veel cloudoplossingen bieden de infrastructuur voor de opslag van gegevens en, in sommige gevallen, de tools voor het beheer van back-up- en herstelprocessen.

Door te kiezen voor een cloudgebaseerd back-up- of noodherstelaanbod kunt u de grote kapitaalinvestering voor infrastructuur en de kosten voor het beheer van de omgeving vermijden. Bovendien krijgt u snelle schaalbaarheid plus de geografische afstand die nodig is om gegevens veilig te houden in het geval van een regionale ramp.

Cloudgebaseerde oplossingen voor back-up en disaster recovery kunnen zowel on-premises als cloudgebaseerde productieomgevingen ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld besluiten alleen back-ups of gerepliceerde gegevens in de cloud op te slaan, terwijl uw productieomgeving in uw eigen datacenter blijft. Met deze hybride aanpak profiteert u nog steeds van de voordelen van schaalbaarheid en geografische afstand, zonder dat u uw productieomgeving hoeft te verplaatsen. In een cloud-to-cloud model bevinden zowel productie als disaster recovery zich in de cloud, zij het op verschillende locaties om voldoende fysieke scheiding te waarborgen.

on-premise

In sommige gevallen kan het on-premise houden van bepaalde back-up- of disaster recovery-processen u helpen gegevens terug te halen en IT-services snel te herstellen. Het kan ook aantrekkelijk zijn om bepaalde gevoelige gegevens ter plaatse te bewaren als u moet voldoen aan strenge regelgeving op het gebied van gegevensprivacy of gegevenssoevereiniteit.

Voor disaster recovery zou een plan dat volledig vertrouwt op een on-premise omgeving een uitdaging vormen. Als een natuurramp of stroomstoring toeslaat, wordt uw hele datacenter – met zowel primaire als secundaire systemen – getroffen. Daarom maken de meeste rampherstelstrategieën gebruik van een secundaire locatie op enige afstand van het primaire datacenter. U kunt die andere locatie aan de andere kant van de stad, in het hele land of over de hele wereld hebben, afhankelijk van hoe u factoren als prestaties, naleving van regelgeving en fysieke toegankelijkheid van de secundaire locatie tegen elkaar afweegt.

Technologieën

Afhankelijk van de implementatieopties die u kiest, hebt u verschillende alternatieven voor de soorten technologieën en processen die u gebruikt voor back-up en disaster recovery.

Traditionele tape

Hoewel ze al tientallen jaren bestaan, kan traditionele magnetische tapeopslag nog steeds een rol spelen in uw back-upplan. Met een tape-oplossing kunt u een grote hoeveelheid gegevens betrouwbaar en kosteneffectief opslaan.

Hoewel tape effectief kan zijn voor back-up, wordt het meestal niet gebruikt voor disaster recovery, waarvoor de snellere toegangstijd van schijfgebaseerde opslag nodig is. Als u een tape fysiek uit een externe kluis moet halen, kunt u bovendien enkele uren of zelfs dagen beschikbaarheid verliezen.

Snapshot-gebaseerde replicatie

Een snapshotback-up legt de huidige toestand van een applicatie of schijf op een bepaald moment vast. Door alleen de gewijzigde gegevens sinds de laatste momentopname weg te schrijven, kan deze methode gegevens beschermen en tegelijkertijd opslagruimte besparen.

Snapshot-gebaseerde replicatie kan worden gebruikt voor back-up of disaster recovery. Natuurlijk zijn uw gegevens slechts zo volledig als de meest recente momentopname. Als u elk uur snapshots maakt, moet u bereid zijn een uur aan gegevens te verliezen.

Continue replicatie

Veel organisaties stappen over op continue replicatie, zowel voor disaster recovery als voor back-up. Bij deze methode wordt de laatste kopie van een schijf of applicatie continu gerepliceerd naar een andere locatie of de cloud, waardoor de downtime wordt geminimaliseerd en er meer granulaire herstelpunten zijn.

Wacht niet op een ramp !

Voor de meeste organisaties zijn back-up- en disaster recovery-strategieën absoluut cruciaal om de gezondheid van het bedrijf te handhaven. Cloud Disaster Recovery Solutions kan u helpen uw strategieën te evalueren en bij te werken, waardoor u de complexiteit en de kosten onder controle kunt houden. Daarnaast biedt Cloud Object Storage een schaalbare en veilige bestemming voor de back-up van uw kritische gegevens.

Grote aanbieders bieden zelfs geautomatiseerde oplossingen voor cloudback-up en disaster recovery as-a-service.

Bouw vaardigheden op via data services cursussen, zoals “Managing Backups and Recoveries on en een verscheidenheid aan andere cursussen binnen de Professional Site Reliability Engineer (SRE) rolgebaseerde training en certificering.

Wat u ook doet, wacht niet met het beoordelen van uw strategieën. Back-up en disaster recovery plannen kunnen alleen helpen als ze worden ontworpen, ingezet en getest lang voordat ze nodig zijn.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Hoe kunnen we je helpen?

Laat ons weten hoe wij jou kunnen bereiken.

Vacature is toegevoegd aan je favorieten!
Vacature is verwijderd uit je favorieten!