Microsoft role-based certifications

De ontwikkeling in de IT staat niet stil. IT-professionals zijn hun gehele carrière aan het werken en studeren om op de hoogte te blijven van de laatste veranderingen.

Microsoft role-based

Voorheen kende het Microsoft Certified Professional-programma titels als MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) en MTA (Microsoft Technology Associate). Eind 2018 introduceerde Microsoft nieuwe niveaus: Fundamental Certifications, Associate Certifications en Expert Certifications.

De nieuwe niveaus zijn rolgebaseerd en dus ingedeeld op basis van specifieke IT-functies. Nu bestaan de verschillende titels voor certificeringen nog door elkaar, maar langzaamaan worden de oude labels vervangen door Fundamental, Associate en Expert.

Microsoft role-based Certifications