Resourcing

Om de IT-afdeling van een bedrijf draaiende te houden is het van belang dat er voldoende gekwalificeerde IT-professionals inzetbaar zijn. Dagelijks ontvangt Linden-IT diverse verzoeken van bedrijven die opzoek zijn naar een ICT’er in een specifieke rol. Door het grote opgebouwde netwerk tussen verschillende ICT-partners kunnen wij snel schakelen en de juiste IT-kandidaat vinden. Om ons stabiele netwerk uit te breiden zijn we opzoek naar nieuwe ICT-partners die met ons willen samenwerken voor de langere termijn.

Werkwijze

Als er een verzoek binnenkomt waar we zelf op dat moment geen geschikte kandidaat voor hebben, legt de resource-afdeling van Linden-IT contact met diverse ICT-partners om te kijken of er een geschikte kandidaat gevonden kan worden. Met deze intensieve samenwerking worden de IT-professionals zo effectief mogelijk ingezet en ontstaat er een heuse win-winsituatie. Transparantie over de manier van inzetten vinden wij belangrijk. De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Het functieprofiel
  • Startdatum en einddatum
  • De duur van de inzet
  • Mogelijkheid tot indiensttreding
  • Randafspraken e.d.

Aanmelden

Om een samenwerking met uw organisatie aan te gaan, kunt u zich inschrijven voor de mailinglist. U ontvangt vervolgens een bevestiging met daarop de verdere werkwijze.

Aanvragen

Als uw organisatie is aangemeld voor de mailinglist, ontvangt u regelmatig van de resourcingsafdeling aanvragen via de e-mail.  Op de e-mail kunt u reageren als u een ICT’er beschikbaar heeft met het gevraagde profiel. Mocht u een ICT’er met een bepaald profiel zoeken, kunnen wij u uiteraard ook daar ook meehelpen.

Functies

Of het nou om een startersfunctie op de servicedesk gaat of een specifieke functie als security engineer. De afdeling resourcing behandelt alle mogelijke aanvragen van ICT-functies. Linden-IT heeft ervaring met de meeste ICT-functies en staat altijd open voor het vinden van specifieke functies.

Waarom Linden-IT?

Voor onze klanten is Linden-IT een partner voor de lange termijn. Wij kennen onze klanten en gaan hier langdurige relaties mee aan waarin we continu meedenken. Dit doen we onder andere door de juiste relevante kennis te delen, maar natuurlijk ook door de beste matches te maken. Oplossingen gaan verder dan alleen het invullen van een vacature, maar juist om lange termijn oplossingen die continuïteit en kwaliteit blijven garanderen.

Expertise

Linden-IT heeft een brede expertise die voornamelijk gefocust is op ICT-infrastructuur, zoals Microsoft 365, Azure en Office 365. Naast de Microsoft suite gaat dit nog verder met netwerken, databases en applicaties. Hierdoor zijn wij partner van onze klanten en opdrachtgevers op verschillende gebieden en kunnen wij hierin de juiste adviezen geven.